PvdUS zoekt opvolgers!!!

De PvdUS is op zoek naar opvolgers!

Ben jij ambitieus en wil jij je in een bestuursjaar inzetten voor UU-studenten?

De Partij voor de Utrechtse Student vertegenwoordigt UU-studenten van de vele studie-, sport- en gezelligheidsverenigingen in Utrecht. Je vertegenwoordigt daarmee de studenten aan de universiteit, met vanuit PvdUS de visie dat studeren juist veel meer behelst dan alleen ECTS halen.

Je overlegt een jaar lang met het bestuur van de Universiteit, Utrechtse en landelijke studentenorganisaties, en verschillende andere partijen die betrokken zijn bij de universiteit. Je hebt op het hoogste niveau invloed op het beleid van de universiteit en kan op allerlei gebieden projecten opzetten. Naast een mooie toevoeging op je CV, biedt het werk de mogelijkheid verschillende vaardigheden te ontwikkelen.

Je weken zullen naast inhoudelijk werk ook met veel gezelligheid gevuld worden. Een werkweek in de universiteitsraad bestaat officieel uit 32 uur. Deze uren zijn, afhankelijk van hoe de nieuwe universiteitsraad dat zélf inricht, redelijk flexibel.

Mocht 32 uur niet binnen jouw planning passen, kan je je vanaf dit jaar ook voor jouw faculteitsraad verkiesbaar stellen namens de PvdUS.

Geïnteresseerd? Neem contact op via info@pvdus.nl of stuur Franka (06 83579589) een berichtje. De deadline voor sollicitaties is uiterlijk 31 januari 2018.