Om de vier jaar stelt de Universiteit Utrecht een nieuw strategisch plan op.

Van oktober 2019 tot en met februari 2020 kan iedereen ideeën aandragen voor het nieuwe Strategisch Plan. Welke ambitie moet de universiteit hebben voor 2030? En wat moeten we nu doen om die ambities te bereiken? Studenten en medewerkers kunnen hun input geven, maar ook alumni van de universiteit en organisaties waarmee de universiteit samenwerkt.

Als Universiteitsraad hebben we instemmingsrecht op het Strategisch Plan. Het strategisch plan voor 2020-2025 wordt in juli 2020 door ons vastgesteld tijdens de UR+ en daarna nog door de Raad van Toezicht.

Het huidige strategisch plan kan je hier bekijken.

Drukwerk