De universiteitsraad kan verschillende rechten uitoefenen op de stukken die besproken worden.

Instemmingsrecht
Op sommige stukken heeft de raad instemmingsrecht, wat betekent dat een besluit pas definitief kan worden genomen nadat de U-raad heeft ingestemd. De raad heeft onder andere instemmingsrecht op de volgende onderwerpen:
– Het strategisch plan;
– De (m)OER;
– Het bestuurs- en beheersreglement.
– Het model faculteitsreglement
– De hoofdlijnen van de begroting

Adviesrecht
Soms heeft de U-raad echter adviesrecht, op grond waarvan het advies mag geven op een stuk. Het CvB moet de raad altijd van repliek voorzien bij advies. De raad heeft bijvoorbeeld adviesrecht op:
– De kaderbrief;
– De begroting;
– Het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld.
Ten slotte heeft de Uraad het recht om ongevraagd advies te geven en hebben we te allen tijden informatierecht; het recht om alle informatie te krijgen.

Initiatiefrecht
De Universiteitsraad heeft initiatiefrecht. Dit betekent dat je als U-raadslid de mogelijkheid krijgt om zelf iets nieuws te verzinnen voor de UU, iets te verbeteren of iets aan te passen.

Aan het begin van het jaar vinden de inwerkdagen plaats. De U-raad denkt hier alvast na over alles wat het het komende jaar hoopt te bereiken. Initiatieven en speerpunten worden langzaamaan ontwikkeld. Aan de hand hiervan worden werkgroepen opgesteld waarmee je aan de slag gaat met verschillende onderwerpen.

Gedurende het hele jaar blijft de mogelijkheid bestaan om nieuwe initiatieven te nemen. Een initiatief leidt meestal tot een nota; een advies/voorstel aan het CvB. Het CvB zal deze nota vervolgens in behandeling nemen en bespreken in de vergadercyclus.

Het initiatiefrecht krijgt extra uiting in de brainstorm met het CvB, die twee maal per jaar plaatsvindt. De U-raad mag dan zelf kiezen welke onderwerpen besproken worden.

Als U-raadslid houdt je je dus zowel bezig met het kritisch beoordelen en controleren van de beleidsplannen van het CvB, als met je eigen initiatieven om de UU te verbeteren.