Collegegeldvrij besturen wellicht mogelijk

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:HOME

Toen collegevoorzitter Yvonne van Rooy afgelopen maandag mededeelde dat ze in de zomer graag een extra raadsvergadering in wilde lassen zorgde dit onder de U-Raadsleden voor de nodige verbazing. Op de agenda: de compensatie voor langstuderende deeltijders en, verrassender, de mogelijkheid voor bestuurders om zich tijdens hun bestuursjaar uit te schrijven en toch een beurs te ontvangen, het zogenaamde collegeldvrij besturen.

Eerder dit jaar had het College van Bestuur zich bij monde van mevrouw van Rooy nog tegen het voorstel verzet, wat zich ondermeer uitte in een opinieartikel waarin de nadelen van het collegegeldvrij besturen op een rij worden gezet. Het College geeft aan nog steeds geen voorstander te zijn vanwege de nadelen die aan het voorstel zouden kleven. Zo gaf het College aan dat de student geen reisrecht heeft en hij of zij niet kan lenen bij DUO. Ook is voor het wonen in een kamer van een studentenhuisvester als de SSH een inschrijving bij een hoger onderwijsinstelling vereist. Daarnaast zijn veel andere faciliteiten duurder zonder collegekaart en natuurlijk loopt de universiteit ook gewoon collegegeld mis.

Wij als PvdUS zijn in ieder geval erg verheugd dat het collegegeldvrij besturen nu toch bespreekbaar is gemaakt. De nadelen die eraan kleven onderschrijven wij, maar als het collegegeldvrij besturen mogelijk gemaakt wordt kan iedere individuele bestuurder zelf zijn of haar belangen tegen elkaar afzetten en tot een weloverwogen besluit komen.

Beslissingen over het collegegeldvrij besturen aan de Universiteit Utrecht worden in een extra Universiteitsraadsvergadering met het CvB besproken op 10 juli.

Een deel van de studentengeleding tijdens het vooroverleg afgelopen maandag. Op de achtergrond posters van de lustrumfeesten van het Utrechtsch Studenten Corps.