Communityvorming aan de UU

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:HOME

Communityvorming is een veelbesproken onderwerp dat hoog op de agenda van het CvB staat. Het moet binnen de universiteit zorgen voor intensiever contact tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten. Studenten zouden zich op deze manier optimaal kunnen ontplooien, omdat zij gestimuleerd worden om een eigen bijdrage te leveren aan het onderwijs en zelf initiatief te nemen binnen hun opleiding.

Stichting OER (Onderzoek Evaluatie Rapport) doet jaarlijks vanuit studentenperspectief onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. Dit jaar doen zij onderzoek naar communityvorming aan de UU.

Om de resultaten van het onderzoek zo waardevol mogelijk te maken kun jij Stichting OER helpen door een korte enquête in te vullen.