De toekomst van de universiteitsbibliotheek

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:HOME

Bibliotheek

Door de tijd heen verandert zo’n beetje de hele wereld. Soms lijkt het erop dat er een digitaal tijdperk aan zit te komen en dat heeft ook zijn weerslag op de universiteit. Er wordt niet alleen geëxperimenteerd met digitale hoorcolleges, maar steeds vaker zoeken studenten literatuur via een digitale catalogus. Om de universiteitsbibliotheek nog een nuttige functie te laten behouden is het van belang dat ook de bibliotheek met deze ontwikkelingen mee beweegt. In de universiteitsraad is dan ook het beleidsplan van de UB voor 2015-2017 gepresenteerd en besproken: hoe gaat de universiteitsbibliotheek zich de komende jaren ontwikkelen en waar willen we met de bibliotheek naartoe?

Wat allereerst naar voren kwam is het (vrijwel) volledig verdwijnen van fysieke boeken. In de komende jaren zullen de meeste boeken digitaal beschikbaar worden gesteld en wordt de Utrechtse catalogus omgeruild voor een internationale catalogus. Daarnaast hoopt de bibliotheek een faciliterende rol te kunnen gaan spelen bij het verkrijgen van toegang tot wetenschappelijke informatie. Dit betekent dat hulp wordt geboden bij het vinden én het op waarde schatten van informatie. Naast dit alles zal de tegenwoordig steeds populairdere functie van de bibliotheek als studieplek en als ontmoetingsplek voor studenten en docenten blijven bestaan. Grootse plannen dus.

En mooie plannen, maar nog weinig concreet. In januari 2015 wordt er meer bekend over de concrete actielijnen die in het beleidsplan gesteld zijn, we kijken hier naar uit!