Van A naar UBeter

Steeds meer studenten maken gebruik van de studieplekken in de UB’s, met als gevolg een overvolle bibliotheek. Tijdens de tentamenperiodes ontstaan er om 08:00 uur al ellenlange rijen met studenten die zo een plekje hopen te bemachtigen. Veel studenten nemen de regelmatig niet eens meer de moeite om het te proberen, terwijl ze wel graag een studieplek in de UB willen gebruiken.

De (overvolle) UB blijft een terugkerend punt en de universiteit heeft de afgelopen jaren meer plekken geprobeerd te creëren. Helaas is het probleem echter nog steeds niet opgelost. Wij gaan ons komend jaar hard maken om deze problemen aan te pakken.

Wij denken dat één van de manieren om de drukte enigszins te verminderen is gelegen in het weren van scholieren uit de UB. Voornamelijk tijdens de tentamenperiodes zijn scholieren (met hun Wiskunde B of maatschappelijleerboeken) irritatiepuntjes voor veel studenten. De PvdUS is dan ook voor strengere controles tijdens de tentamenperiodes, zodat de UB echt alleen voor studenten blijft.

De UU heeft naast de beide UB’s meerdere kleine(re) studieruimtes in de binnenstad en Uithof. Deze plekken zijn ook tijdens de tentamenperiodes beschikbaar voor studenten, maar helaas weten maar weinig studenten van deze ruimtes af. Wij denken dat hier nog veel te winnen valt en pleiten dan ook voor betere communicatie over beschikbare studieplekken! Dit zou onder andere kunnen worden gerealiseerd door plattegronden op te hangen waar de overige studieruimtes duidelijk op staan aangegeven. Deze plattegronden moeten zowel digitaal als in de verschillende gebouwen goed te vinden zijn. Op deze manier kunnen studenten, wanneer de UB toch onverhoopt vol is, gemakkelijker een andere studieplek vinden.

Voor studenten die al wat verder in hun studie zijn en die bezig zijn met het schrijven van hun scriptie zijn de overvolle zalen geen prettige omgeving om in te werken. Er zijn genoeg kleinere ruimtes in de UB die naar onze mening als ‘scriptiewerkruimtes’ beschikbaar gesteld kunnen worden. Scriptieschrijvers kunnen die ruimtes dan reserveren om daar met andere scriptieschrijvers rustig te werken.

Tenslotte kent iedereen het grote dilemma: je moet naar de wc of je gaat lunchen, maar wat doe je met je laptop? Neem je ‘m mee of neem je de gok en laat je ‘m op je plek liggen? Ook voor korte lunchpauzes kan het vervelend zijn om de hele tijd je laptop met je mee te slepen. Laptopsloten zijn volgens ons een prima uitkomst. De UB kan laptopsloten gaan faciliteren door studenten de mogelijkheid te geven om laptopsloten (gratis) af te halen bij de balie, of door standaard laptopsloten bij alle studieplekken te faciliteren.

Ben jij het met Puck Metgod eens? Lees hier meer over haar.