Deze week verkiezingen

Beste student,

Deze week zijn de verkiezingen voor de Studentengeleding Universiteitsraad 2008.

Waarom stemmen?
De Universiteitsraad vertegenwoordigt het belang van werknemers en studenten op de universiteit. Zij bemoeit zich met het algemene beleid op de universiteit en gaan dus over zaken waar uiteindelijk iedereen mee te maken heeft, zoals het strategisch plan voor de komende vier jaar dat moet worden vastgesteld en goedgekeurd. Bij zo’n plan is het dus belangrijk dat niet louter de visie van het College van Bestuur is vertegenwoordigd. De Universiteitsraad houdt actief contact met studenten, zowel via de faculteitsraden als door het direct op studenten af te stappen en te vragen wat hen bezig houdt en waar verbetering mogelijk is.

Er valt dit jaar echt iets te kiezen. De Partij voor de Utrechtsche Student stelt zich op tegen het bindend studieadvies, voor een versoepeling van de strenge herkansingsregelingen en meer ruimte voor studenten die een bestuursjaar of andere belangrijke activiteit naast hun studie willen doen.

Stem daarom de PvdUS op http://verkiezing.uu.nl