De Partij van de Utrechtse Student richt zich op verschillende dossiers. Dossiers die vanzelfsprekend met de Partij voor de Utrechtse student verbonden zijn, maar ook dossiers waar we vanuit de Universiteit zelf te maken krijgen en waarbij we altijd onze visie zoveel mogelijk laten doorschemeren. PvdUS-ideeën en -intitiatieven kunnen vaak onder een bepaald dossier geplaats worden.

Deze dossiers zijn:

 – Universiteitsbibliotheek
 – Studentensport
 – Strategisch plan