Flexibel onderwijs is een belangrijk onderwerp voor de PvdUS. Hiermee krijg je de kans om naast je studie jezelf te ontplooien en andere activiteiten te ondernemen. Dit is precies waarvoor de PvdUS is opgericht: om ervoor te zorgen dat studenten gefaciliteerd blijven om het meeste uit hun studententijd te halen. Zelfs wanneer er vanuit de maatschappij steeds meer druk komt om snel af te studeren, wanneer de werkdruk en studiedruk toeneemt en wanneer het leven met invoering van het leenstelsel steeds duurder is geworden.

Digitalisering van het onderwijs
Hierbij zijn tal van projecten van belang. Bijvoorbeeld de digitalisering van het onderwijs. Door digitalisering van het onderwijs wordt bijvoorbeeld het fysiek aanwezig zijn bij hoorcolleges onnodig. Op deze wordt het door de opgenomen hoorcolleges en kennisclips mogelijk om je tijd zelf in te delen wat een flexibele werksfeer creeert. Ook de toetsing van cursussen wordt gedigitaliseerd, waardoor momenteel meer dan 70% van de tentamens op chromebooks wordt afgenomen. De PvdUS streeft ernaar dit te laten toenemen, ook in het kader van een duurzame Universiteit

Verschillende apps
Alle verschillende apps zijn een blijvend probleem. Er is nog geen centrale digitale studentenportaal waar je terecht kunt met alle studentzaken. Dit jaar is de PvdUS weer bezig toch een stap dichterbij dit initiatief te komen. 

Flexstuderen
Een grote en concrete stap bij de realisering van flexibel onderwijs is het flexstuderen. Dit is vorig jaar als pilot ingevoerd bij een selectief aantal opleidingen. De PvdUS heeft sterk bijgedragen aan de lobby voor het invoeren van deze pilot! Flexstuderen houdt in dat het onderwijs per studiepunt betaald wordt, in plaats van per jaar. Dat betekent dat als een student bijvoorbeeld een parttime bestuursjaar doet, waardoor hij of zij niet iedere periode twee vakken kan volgen, hij of zij alleen betaalt voor het onderwijs dat daadwerkelijk wordt gevolgd. 

Flexstuderen gebeurt niet alleen op de UU, ook landelijk wordt dit een steeds groter concept. Lees hier een artikel van de NOS uit 2017.

Bron: NOS