Naam: Floris Bout
Leeftijd: 21
Studie: bachelor economie en bedrijfseconomie

Wat maakt mij een actieve student?
Naast mijn studie economie & bedrijfseconomie hockey ik bij U.S.H.C. en ben ik actief lid bij Unitas S.R. Omdat de maatschappij meer van academici vraagt dan kennis van je studiegebied en academische vaardigheden, vind ik het belangrijk dat studenten zich ook naast hun studie kunnen ontplooien en ontwikkelen op andere waardevolle gebieden. Daarom heb ik mij aangesloten bij de Partij voor de Utrechtse Student. Een voorbeeld van die ontplooiing is het organiseren van een evenement of een bestuursjaar. De universiteit zou dit moeten stimuleren. Zij zou studenten, die binnen of buiten hun studie een stapje meer willen doen, moeten aanmoedigen met optimale faciliteiten hiervoor.

Wat vind ik belangrijk?
Meer plaatsen om te studeren zijn prima mogelijk door in tentamenperiodes (meer) lege lokalen open te stellen voor tentamenvoorbereiding. Duidelijke communicatie hierover naar studenten is hierbij noodzakelijk.

Floris vindt een actief studentenleven belangrijk. Sport ziet hij als onderdeel daarvan. Lees meer over beide onderwerpen!