fleur-site-foto
Fleur Diepstraten 

Fleur zat namens de Partij voor de Utrechtse Student in de Universiteitsraad. Als vice-voorzitter van de commissie Strategie, Personeel en Organisatie en hoofd PR- commissaris had ze haar handen vol. Daarnaast zette ze zich in voor de projecten duurzaamheid, diversiteit, vitaliteit en nog vele anderen. Fleur vond het leuk om in contact te staan met besturen van allerlei verenigingen en op te komen voor hun belangen.

jaydee-site-foto
Jaydee Zandgrond 

Jaydee hield zich bezig met de digitalisering van de Universiteit van Utrecht. Zo werd zij o.a. nauw betrokken bij de aanbesteding van BlackBoard, de My UU App en bij de zoektocht naar goedkopere wegen voor de opname van hoorcolleges. Ook zette Jaydee zich in voor meer diversiteit binnen de Universiteit Utrecht. Daarnaast hield zij zich bezig met het collegegeldvrij besturen voor studentbestuurders, zodat het voor studenten aantrekkelijk blijft om een bestuursjaar te doen. Tot slot nam Jaydee zitting in de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken en overlegde zij met de assessoren en de faculteitsraden van de universiteit van Utrecht.

boris-site-foto
Boris Janssen

Boris Janssen was trots fractielid van Partij voor de Utrechtse Student. Boris is gedurende het jaar veel bezig geweest met het versterken en hervormen van de medezeggenschap. De medezeggenschapsorganen die de studenten vertegenwoordigen op de UU dienen versterkt te worden om de stem van de student sterker te laten gelden. Ook onderhield Boris contact met de Sportraad zodat ook de problematiek onder de sportverenigingen ons niet ontging. Daarnaast heeft Boris als vicevoorzitter van de studentgeleding van de Universiteitsraad een verantwoordelijkheid voor het goed intern functioneren van de studenten van de Universiteitsraad.

rob-site-foto
Rob Heslenfeld 

Rob was het hele jaar door bezig met de portefeuille internationalisering. Zowel de inkomende internationale student, als de uitgaande UU student kreeg hierbij de aandacht. Zo wilde hij het aantrekkelijker maken voor studenten naar het buitenland te gaan en ook de oriëntatieperiode verlengen door het organiseren van een oriëntatieweek voor de zomervakantie. Daarnaast deed hij ook veel op het gebied van vluchtelingstudenten. Zo was hij nauw betrokken bij het project InclUUsion en verzorgde daar de sociale activiteiten en het buddysysteem. Naast zijn projecten op het gebied van Internationalisering nam hij zitting in de Commissie Financiën, Huisvesting en ICT.

veerle-site-foto-jpg-2
Veerle Hanssen – Fractievoorzitter 

Veerle was de fractievoorzitter van de PvdUS en hield toezicht op de continuïteit van de visie van de PvdUS in de Raad. Zij zat in de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studenten en in de PR commissie van de Raad. Een project van de PvdUS dat zij heeft opgepakt is collegegeldvrijbesturen en interstedelijk besturen. Daarnaast zette zij zich in voor de vluchtelingstudenten op de UU in het programma InclUUsion en was zij bezig met het optimaliseren van de cursusevaluaties aan de UU. Ook heeft ze samen met Fleur Diepstraten een coördinerende rol gehad in het organiseren van de Week van de Medezeggenschap.