Pepijn Lapidaire

Pepijn Lapidaire is dit jaar fractievoorzitter van de Partij voor de Utrechtse Student. Daarnaast neemt hij plaats in de commissie Strategie, Huisvesting en Organisatie en is ook vice-voorzitter van deze commissie. Pepijn heeft in zijn portefeuille het strategisch plan. Het strategisch plan wordt elke vijf jaar gemaakt met daarin de lange termijn doelen van de Universiteit Utrecht. Dit plan zal in het najaar van 2020 zijn definitieve versie krijgen. Heb jij vragen of ideeën over het strategisch plan of andere zaken waarvoor jij de PvdUS wil benaderen, mail Pepijn dan op p.h.l.lapidaire@uu.nl

Romy van Wijk

Romy zal komend jaar de functie als vice-voorzitter vervullen binnen de studentengeleding van de universiteitsraad. Daarbij houdt zij zich voornamelijk bezig met de onderlinge contacten binnen de raad. Verder zit zij in de commissie FPI (Financiën, Personeelszaken en ICT) en is ze portefeuillehouder van de portefeuille digitalisering. Op digitaal gebied kan de universiteit namelijk nog grote stappen maken en daarnaast ziet zij op verbetering van de kwaliteit het online onderwijs nu het fysieke onderwijs voor een groot deel van komend jaar uitblijft als gevolg van de coronacrisis. Voor meer informatie of vragen over interne raadszaken of digitalisering binnen de universiteit, mail naar r.m.vanwijk@uu.nl.

Sya Huijskens

Sya Huijskens is binnen de universiteitsraad penningmeester van de studentgeleding. Ook is zij lid van de commissie: Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (OOS). Namens de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) zal zij contacten warm houden met de achterban en partners van de partij. Verder zal Sya zich ontfermen over de portefeuille studentontplooiing, waarbij zij zich bezighoudt met studenten die zich naast hun studie willen ontwikkelen op welk gebied dan ook. Heb je vragen over regelingen omtrent studentenorganisaties, studentontplooiing of een algemene vraag? Mail dan vooral naar s.s.e.m.huijskens@uu.nl!