Lars Bakker

Lars is de fractievoorzitter van de PvdUS, en is in die zin eindverantwoordelijk voor de voortzetting van de visie van de partij binnen de Universiteitsraad. Hij is lid van de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (OOS), penningmeester van de universiteitsraad en heeft als portefeuille facilitering & organisatie. Vanuit deze portefeuille houdt hij zich bezig met o.a. de leefbaarheid van het Utrecht Science Park. Namens de PvdUS is hij betrokken bij de verdeling van gelden onder studentsportorganisaties.
Heb je vragen over de ideeën van de PvdUS of ben je geïnteresseerd in één van deze thema’s? Schroom dan niet om te mailen naar l.r.bakker@uu.nl

 

Maartje Lith

Maartje is binnen de universiteitsraad vice-voorzitter van de studentengeleding. Dit betekent dat zij zich voornamelijk bezighoudt met interne raadszaken. Ook is zij lid van de commissie Strategie, Huisvesting en Organisatie (SHO). Verder is Maartje houder van de portefeuille internationalisering, waardoor zij zich onder andere bezighoudt met het taalbeleid van de universiteit en de integratie van internationale studenten. Ook is zij secretaris van de PvdUS. Heb je algemene vragen over de studentengeleding van de Universiteitsraad of internationalisering? Mail dan naar m.c.lith@uu.nl!

 

Friso Bouman

Friso Bouman is binnen de fractie commisaris extern en houdt zich bezig met het contact met de achterban en partners van de PvdUS. In de universiteitsraad zit hij in de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (OOS). Zijn portefeuille is studentontplooiing. Hij houdt zich dus bezig met studenten die meer willen van hun studietijd en daarom één of meerdere nevenactiviteiten naast hun studie doen. Daarnaast probeert hij waar mogelijk zich in te zitten voor studentenwelzijn. Heb je vragen over regelingen omtrent studentorganisaties, studentontplooiing of studentenwelzijn? Mail dan naar f.a.bouman@uu.nl!

 

 

Sarah van Driel

Sarah zit dit jaar als student-lid in de universiteitsraad namens de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS). Als vice-voorzitter van de commissie Financien, Personeel en ITC (FPI) en als portefeuillehouder van de portefeuilles Duurzaamheid en Digitalisering heeft zij haar handen vol. Een belangrijk onderwerp waar zij zich veel mee bezig houdt is het klimaat. Daarom wil Sarah graag bijdragen aan een duurzame Universiteit, zodat de ambitie van een CO2-neutrale universiteit in 2030 bewerkstelligd kan worden. Heb je vragen over duurzaamheid of digitalisering? Mail dan naar s.m.e.vandriel@uu.nl.