Vijftiende fractie

De fractie is het deel van de partij dat in de Universiteitsraad zit. Zoals je onder het kopje ‘Universiteitsraad‘ kunt lezen, bestaat de studentgeleding van de U-raad uit 12 studenten. Hoeveel zetels elke partij dat jaar in de raad heeft hangt af van de jaarlijkse universiteitsraadverkiezingen. Alle studenten aan de UU kunnen elk jaar rond april stemmen op de verschillende studentenpartijen. Elke partij heeft haar eigen speerpunten en voor de verkiezingen maken de partijen hun verkiezingsplannen bekend waar deze in zijn uitgewerkt. Een overzicht van onze belangrijkste speerpunten kun je hier vinden.

Nick Noteboom

Mart van der Linden

Valérie van Eck

Fractie voorzitter

Fractielid

Fractielid

Nick is dit jaar fractie
voorzitter van de Partij voor de Utrechtse Student. Daarnaast heeft hij de portefeuilles Financiën en studenten ontplooiing.  Namens de PvdUS zal hij contacten warm houden met onze achterban, studenten organisaties en partners van de partij. Nick ziet toe op de financiële steun voor studenten organisaties die gekoppeld is aan het beleidskader Heb je vragen over regelingen omtrent studenten organisaties of algemene partijzaken, neem dan contact op met Nick. 
Mart is binnen de universiteitsraad penningmeester van de studentengeleding. Hij zal zich daarnaast ontfermen over de portefeuilles huisvesting & Facility en studenten- & sportontplooiing, waarbij hij zich bezighoudt met studenten die zich naast hun studie willen ontwikkelen op welk gebied dan ook. Daarnaast zal Mart namens de PvdUS het contact
onderhouden met studentensportorganisaties. Je kunt hem benaderen voor regelingen omtrent sportorganisaties en vragen over huisvesting.
Valerie vervult dit jaar de functie van vice-voorzitter binnen de studentengeleding van de universiteitsraad. Daarbij houdt zij zich voornamelijk bezig met de onderlinge contacten binnen de raad. Verder heeft zij de portefeuilles Digitalisering & Privacy en Studentenwelzijn. Valerie zet zich in op verbetering van het studentenwelzijn met betrekking tot zowel de academische kant als de sociale kant met betrekking tot studentenorganisaties. Voor meer informatie of vragen over interne raadszaken, digitalisering of studentenwelzijn binnen de universiteit kun je contact opnemen met Valerie.