Veertiende fractie

De fractie is het deel van de partij dat in de Universiteitsraad zit. Zoals je onder het kopje ‘Universiteitsraad‘ kunt lezen, bestaat de studentgeleding van de U-raad uit 12 studenten. Hoeveel zetels elke partij dat jaar in de raad heeft hangt af van de jaarlijkse universiteitsraadverkiezingen. Alle studenten aan de UU kunnen elk jaar rond april stemmen op de verschillende studentenpartijen. Elke partij heeft haar eigen speerpunten en voor de verkiezingen maken de partijen hun verkiezingsplannen bekend waar deze in zijn uitgewerkt. Een overzicht van onze belangrijkste speerpunten kun je hier vinden.

Pepijn Lapidaire

Fractievoorzitter

Pepijn Lapidaire is dit jaar fractievoorzitter van de Partij voor de Utrechtse Student. Daarnaast neemt hij plaats in de commissie Strategie, Huisvesting en Organisatie en is ook vice-voorzitter van deze commissie. Pepijn heeft in zijn portefeuille het strategisch plan. Het strategisch plan wordt elke vijf jaar gemaakt met daarin de lange termijn doelen van de Universiteit Utrecht. Dit plan zal in het najaar van 2020 zijn definitieve versie krijgen. Je kunt Pepijn benaderen voor algemene partijzaken.

Romy van Wijk

Fractielid

Romy vervult dit jaar de functie als vice-voorzitter binnen de studentengeleding van de universiteitsraad. Daarbij houdt zij zich voornamelijk bezig met de onderlinge contacten binnen de raad. Verder zit zij in de commissie FPI (Financiën, Personeelszaken en ICT) en is ze portefeuillehouder van de portefeuille digitalisering. Zij ziet zij op verbetering van de kwaliteit het online onderwijs nu het fysieke onderwijs voor een groot deel van komend jaar uitblijft als gevolg van de coronacrisis. Voor meer informatie of vragen over interne raadszaken of digitalisering binnen de universiteit kun je contact opnemen met Romy.

Sya Huijskens

Fractielid

Sya Huijskens is binnen de universiteitsraad penningmeester van de studentgeleding. Ook is zij lid van de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (OOS). Namens de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) zal zij contacten warm houden met de achterban en partners van de partij. Verder zal Sya zich ontfermen over de portefeuille studentontplooiing, waarbij zij zich bezighoudt met studenten die zich naast hun studie willen ontwikkelen op welk gebied dan ook. Heb je vragen over regelingen omtrent studentenorganisaties of studentontplooiing, neem dan contact op met Sya.