Waar de fractie zich meer bezighoudt met de raadszaken zelf, werkt het partijbestuur meer intern aan het reilen en zeilen van de partij. Zij houden zich bezig met de visie van de partij en proberen hier een algemene lijn in te waarborgen. Het bestuur zorgt ervoor dat de partij kan groeien en zich blijft ontwikkelen.

Praesident  Thomas Plomp

Vice-praesident Maartje Lith

Ab actis Sarah van Driel

Comm. interne Romy van Wijk