Het Model Onderwijs- Examenregeling is ingestemd

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:HOME

Elk jaar komt het Model Onderwijs- Examenregeling bij de Universiteitsraad langs. Het College van Bestuur wijzigt eventueel enige bepalingen, maar de Universiteitsraad mag vragen stellen over het hele stuk aangezien de U-raad instemming heeft over de gehele mOER.


 


Het mOER is uitvoerig besproken in de raadsvergadering van afgelopen maandag, 9 november jl. De belangrijkste aanpassing van dit jaar is dat er een extra artikel wordt opgenomen die de jurisprudentie over de reparatiemogelijkheid benadrukt.

Het College van Beroep op de Examens heeft namelijk in 2005 al besloten dat een student, in geval van overmacht bij de eerste toetsmogelijkheid, alsnog recht heeft op twee toetsmogelijkheden (CBE 1300, 15 september 2005). Bij de student moet zich dan tijdens de eerste toetsmogelijkheid een geval van overmacht, ziekte oid, voordoen. Vervolgens moet de student een onvoldoende, hoger dan 4 en lager dan 5,5, halen bij de tweede toetsmogelijkheid (wat dus voor de student de eerste mogelijkheid is). Wanneer dit beide het geval is heeft de student recht op een reparatiemogelijkheid. Omdat de studentengeleding van de Universiteitsraad het gevoel had dat deze jurisprudentie onder studenten nog niet bekend is, hebben ze dit onder de aandacht gebracht van het College van Bestuur. Met succes!


 


We hopen dat de aanpassing zorgt voor meer zichtbaarheid van deze regeling!

loesje-leer-blog