Je bekijkt nu Instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

Instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:HOME

Begroting

Met de invoer van de wet studievoorschot a.k.a. het sociaal leenstelsel, krijgt de U-raad instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. D66 heeft de invoer van dit recht afgedwongen. Door de wetswijziging gaat het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)honderden extra miljoenen euro’s uitgeven aan onderwijs. Met het instemmingsrecht hebben raden meer te zeggen over de verdeling van de financiën. Maar hoe ver reikt die invloed? Hoofdlijnen, klinkt een beetje vaag, toch?

Daarom is de commissie Financien, Huisvestiging en ITS (FHI) al bijeen gekomen om te bepalen wat de hoofdlijnen gaan inhouden. Aan een begroting gaat een kaderbrief vooraf. Een kaderbrief, een soort streefcijfernota, geeft richting aan hetgeen in een jaar gerealiseerd moet worden. Instemmingsrecht op de begroting is niet voldoende, omdat dit een rapportage is van de uitgegeven gelden. Instemmingsrecht op de kaderbrief geeft de U-raad mogelijkheid om de richting van het beleid te bepalen, wat vervolgens uitgevoerd moet worden. Dan heeft de UU ook nog een intern universitair verdeelmodel, UVM genaamd. In dit model staan algemene uitgangspunten. Financieel gezien is het UVM kaderstellend betreft de omvang en aard van activiteiten van onderdelen. Het model is robuust en eenvoudig. Het UVM heeft invloed op de beleidskeuzes, en de daarmee samenhangende verdeling van gelden. Daarom streeft de U-raad ernaar om ook op het UVM instemmingsrecht te hebben.

We hopen binnenkort, na goed overleg met betrokken partijen, duidelijk te hebben wat in Utrecht onder hoofdlijnen wordt verstaan.