Als student is het natuurlijk belangrijk je studie op zo’n goed mogelijke manier af te ronden en deze verdient dan ook alle aandacht. Ik ben alleen van mening dat je tijdens je studententijd niet alleen maar dingen leert van je studie. Een student moet de ruimte krijgen zich naast zijn studie te ontwikkelen. Dit brengt mij bij mijn speerpunt over studentenwelzijn. Ik ben geschokt door het huidige heersende studieklimaat waarin studenten bezwijken onder de druk en hierdoor last krijgen van burn-out klachten. Ik wil mij inzetten voor een studieklimaat waarin studenten de ruimte, tijd en kansen krijgen om een studententijd te beleven waar met plezier op kan worden teruggekeken.

Ook zal ik mij inzetten voor een UB die altijd ruimte biedt voor UU-studenten om te studeren. Ik zal erop inzetten, in tijden van grote drukte, om de UB alleen open te stellen voor UU-studenten. Het is immers de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht.

Tot slot wil ik het onnodige verengelsen bestrijden. Als Nederlandse universiteit moeten wij niet te veel vervreemden van de maatschappij waar wij deel vanuit maken: zolang Nederlands de voertaal is in Nederland zal deze taal ook behouden moeten blijven op de universiteit. Tevens is het zo dat eenieder zich het beste kan uiten in zijn eigen moedertaal. Het komt de discussie in onderwijsgroepen dan ook alleen maar ten goede als dit in het Nederlands gaat en niet in het Engels.