De PvdUS is opgericht als voorvechter voor de – op welke manier dan ook – actieve student. Ik heb zelf gemerkt hoezeer ik me ontwikkeld heb in mijn studententijd door het actieve leven en steeds weer nieuwe uitdagingen op te zoeken. Om deze reden ben ik dan ook erg gemotiveerd om onder de PvdUS me er hard voor te maken dat alle studenten, ondanks toenemende financiële en studiedruk, genoeg mogelijkheid krijgen om waar dan ook actief te worden. Hierbij wil ik me ook sterk maken dat dit in een veilige en onbezonnen sfeer kan plaatsvinden, waarbij er voor de studenten geen terughoudendheid hoeft te zijn om uit de comfort zone het studentenleven te ontdekken. Verder sta ik voor de Uithof als ‘wijk van de stad’ met meer woningen, kroegen en een supermarkt die er ook voor omwonenden is.

Tot slot heb ik als student Aardwetenschappen een hart voor het klimaat en staat duurzaamheid bij mij hoog in het vaandel. De UU is groot onderzoeksinstituut, heeft een uitstekende GEO faculteit en werkt nauw samen met instituten op dit gebied. Met de kennis die ik tijdens mijn studie heb opgedaan, ben ik erg gemotiveerd om verdere stappen te zetten in het bereiken van een klimaatneutrale universiteit door me bezig te houden met duurzaamheidsprojecten als warmte-koude opslag onder de Uithof, geothermie en installatie van meer zonnepanelen en -collectoren.