Als student vind ik het erg belangrijk dat je je zowel binnen als buiten je studie kunt ontplooien. Voor nederlandse studenten is het momenteel een stuk makkelijker om je sociaal te ontwikkelen tijdens je studie dan voor internationale studenten, in mijn raadsjaar wil ik de internationale studenten meer kansen bieden om zich op die manier te kunnen ontplooien. Verder is er een groot tekort aan huisvesting voor studenten in Utrecht, ik vind dat de Universiteit Utrecht meer kan investeren in goede huisvesting voor zijn studenten. Naast huisvesting vind ik het dat de Universiteit Utrecht betaalbare en van betere kwaliteit eten kan aanbieden in de Universiteitsbibliotheken, dit zou de bilbiotheek een toegankelijkere plek maken om te studeren, ook naast de tentamenperiodes. Ook vind ik dat de diversiteit aan de univeristet minimaal is, studenten onwikkelen zich voor hun studie op erg uitlopende manieren, dit moet ook in het beleid meegenomen worden zodat de variëteit van onze afgestudeerde studenten zo hoog mogelijk is en er meer aanbod is voor de banenmarkt.