Een actieve student wil zich op meer vlakken dan alleen studie kunnen ontplooien. Zelf heb ik gemerkt dat er ook heel veel te leren valt naast je studie en wil mij dan ook inzetten om dit voor meerdere studenten mogelijk te maken vanuit de universiteit. Ik wil dit gaan realiseren door een aantrekkelijker uitwisselingsprogramma te faciliteren voor Nederlandse studenten die naar het buitenland willen gaan, zowel voor het volgen van vakken als het volgen van een stage. Bovendien wil ik het aanbod van extra curriculaire activiteiten vanuit de universiteit verbeteren. Om alle activiteiten te kunnen combineren wil een actieve student zijn/haar tijd zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken. Het kunnen bereiken van roosters, cijfers en andere benodigdheden onder één portaal is dan ook waar ik volgend jaar voor wil gaan. Hiernaast wil ik een fysieke multifunctionele collegekaart invoeren. Dit om een student toegang te geven met één pas tot meerdere benodigdheden binnen de UU, bijvoorbeeld om te printen en koffie te halen. Tenslotte wil ik dat de studenten beter begeleid worden in het studietraject door een tutor, met name in de beginnende fase van de studietijd.