Studenten moeten zich kunnen ontplooien en ontspannen naast hun studie. Ik ben daarom van mening dat er meer ruimte moet komen tijdens je studie om je te kunnen ontwikkelen en bijvoorbeeld een stage te lopen. Hiernaast denk ik dat naast je studie het verenigingsleven heel belangrijk is voor veel studenten, dit is een manier om je te ontspannen. Ik ben daarom ook voor een gelijke verdeling van het profileringsfonds zodat de mogelijkheid voor een bestuursjaar voor iedereen gelijk blijft. Ook vind ik het belangrijk dat er meer aandacht komt voor studentenwelzijn. Veel studenten kampen met burn-out en stressklachten en daarom vind ik dat de wachttijden voor studentenpsychologen omlaag moeten zodat iedereen hulp kan krijgen. Ook wil ik dat de UB een veilige plek is, diefstal moet worden tegengegaan!