Naam: Roos de JongRoos
Leeftijd: 20
Studie: Wijsbegeerte

Wat maakt jou een actieve student?
Ik ben na de middelbare school direct begonnen met filosofie en ben toen lid geworden van de studievereniging FUF. Afgelopen semester heb ik aan de  National University of Singapore gestudeerd. In Azië heb ik leren duiken, wat een fantastische hobby is. Verder houd ik van dansen. Om mijn fijne leven in Utrecht  te kunnen financieren, heb ik op dit moment drie bijbaantjes… 

Waar ga jij je komend jaar hard voor maken in de Uraad?
Iedereen weet hoe belangrijk kwalitatief goed onderwijs is. Maar dat een actief en veelzijdig studentenleven even belangrijk is voor je ontwikkeling en ontplooiing moet soms nog worden uitgelegd en verdedigd. Als vertegenwoordiger van de Utrechtse universitaire student zou ik mijn taak schoon zien om juist de belangen van de actieve student, in de ruimste zin van het woord, te verdedigen. En daarom sta ik verkiesbaar op de lijst van de PvdUS.

Verder wil ik me het komende jaar richten op het onder de aandacht brengen van interdisciplinaire samenwerking binnen de universiteit en de duurzame initiatieven op de UU.