Naam: Thijs van de Ven        Thijs
Leeftijd: 22
Studie: Liberal Arts & Sciences

Wat maakt jou een actieve student?
Ik ben derdejaars lid bij C.S. Veritas, waarbinnen ik onder andere een hockeyclub heb opgezet met enkele medestanders en het eerstejaarsgala heb georganiseerd.

Waar ga jij je komend jaar hard voor maken in de Uraad?
Los van het feit dat studenten alle kansen moeten krijgen om zich te ontplooien, wil ik me inzetten voor betere communicatie binnen de UU. Ik ben als LAS-student vaak genoeg tegen de verschillen tussen faculteiten en de (on)logica van sommige communicatiekanalen aangelopen en wil dat iedereen direct er achter kan komen hoe het zit met bijvoorbeeld minors of overlappende colleges en tentamens.

Wat moeten wij echt over jou weten?
Ik eet in een week op zijn hoogst twee keer thuis, altijd is er wel ergens wat te doen. Studeren is combineren!