Tijdens je studie een bestuursjaar doen is natuurlijk ontzettend waardevol. Of het nu fulltime of part-time is, je leert er ontzettend veel van. Ook draag je met je werk een steentje bij aan de universitaire gemeenschap van de toekomst. Voor de PvdUS is dit één van de belangrijkste aspecten van het studentenleven. Daarom zouden wij graag meer waardering zien voor dit harde werk. Naast een bestuursbeurs zouden wij graag zien dat er ook maatschappelijke certificaten komen waarmee studenten bij hun toekomstige werkgever kunnen laten zien wat voor waarde zij hebben bijgedragen aan de universitaire gemeenschap.

Solliciteren in het buitenland
Het is namelijk voor werkgevers niet altijd duidelijk wat de waarde is van zo’n jaar. Dit geldt voornamelijk voor buitenlandse werkgevers. Toch heeft een student hier veel energie in gestopt, soms zelfs een jaar studievertraging opgelopen. Zonder bestuurders zouden studie-, sport- en gezelligheidsverenigingen niet kunnen bestaan. Het studentenleven is immers vóór studenten, dóór studenten. Het zou geweldig zijn als de universiteit een officieel document uit zou geven, waarmee de student kan aantonen wat voor impact zijn of haar werk heeft gehad.

De status nu
De PvdUS is al een aantal jaar bezig om hiervoor te lobbyen. Op dit moment zijn we zo ver dat studentbestuurders die een bestuursbeurs ontvangen, een Engelstalige beschikking krijgen met een extra alinea over het belang van de studentenorganisaties en waarbij het College van Bestuur zijn dank uitspreekt. Dit kan gebruikt worden voor sollicitaties in het buitenland.

In een ideale wereld zien we dit verder uitgebreid naar een officieel document, ondertekend door het College van Bestuur, losgekoppeld van de beschikking over de bestuursbeurzen.

Bron: Qompas