Nooit meer zoeken naar een studieplek!

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:HOME

De UU is de afgelopen jaren druk bezig geweest om de duidelijkheid omtrent studieplekken te vergroten. Elke tentamenperiode wordt er door studenten een tekort aan studieplekken ervaren. De cijfers wijzen echter uit dat het slechts 7% van het jaar de beide UB’s vol zitten. Utrecht kent dan ook een zeer gunstige student/studieplekken-ratio, namelijk ongeveer  5:1. Landelijk ligt het gemiddelde rond de 12:1. Het probleem zit hem dus niet in een tekort aan studieplekken die de UU in de UB’s en andere onderwijsgebouwen te bieden heeft.

In de afgelopen jaren is vooral gebleken dat studenten de beschikbare studieplekken slecht weten te vinden. Van ruimtes in het Van Unnikgebouw tot en met panden als Kromme Nieuwegracht 80, ze zitten zelden vol. Om hier iets aan te doen is de UU met ‘studyspot’ gestart. Op dit online platform is het merendeel van de studieplekken op de UU in beeld gebracht. Zo werd de eerste stap gezet richting duidelijkheid over studieplekken en de beschikbaarheid hiervan.

Nu is de tijd aangebroken voor de glorieuze tweede stap. In de UB Binnenstad start deze week een pilot om meer te doen dan alleen aangeven waar studieplekken te vinden zijn. De afgelopen paar maanden was op internet de beschikbaarheid van computerplekken al realtime te verkennen. In de pilot die nu aanvangt wordt gepoogd om de beschikbaarheid van de resterende plekken in kaart te brengen. Op schermen in de hal van de UBB zullen de ruimtes en de beschikbaarheid weergegeven worden.

Er wordt geëxperimenteerd met twee systemen. In één ruimte zijn warmtesensoren onder de tafels gemonteerd om zo in de gaten te houden of de plek bezet is. Als de plek verlaten wordt heeft de sensor een vertraging van een half uur voordat hij de plek als beschikbaar opgeeft. Zo kan iedereen nog steeds gerust lunchen en naar de wc.

In de tweede ruimte wordt met een ander systeem gewerkt, waarbij in de gaten wordt gehouden hoeveel mensen er de ruimte binnenkomen en verlaten. Hierdoor kan voor de totale ruimte (45 studieplekken) een indicatie gegeven worden van het aantal beschikbare plekken. Wellicht minder accuraat, maar dit systeem kan zeker uitkomst bieden voor grotere ruimtes.

De pilot gaat een paar weken lopen, waarna ook alternatieve systemen getest zullen worden. Uiteindelijk zullen de beste systemen geïmplementeerd worden op beide UB locaties. Houdt de schermen dus in de gaten, want er gebeurt meer daarachter dan je denkt! Meer informatie kun je hier op de website van de UU vinden.