Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:HOME

Matching
De vergadering van de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken had afgelopen week een volle agenda. Naast het model OER (Onderwijs- en Examenregeling) werden onder andere de vernieuwing van de masterfase, de regels omtrent matching en een evaluatie van twee jaren matching besproken.

De studentengeleding gaf aan zich zorgen te maken over de matching. Volgens hen zou die door aankomend studenten kunnen worden gezien als een soort meeloopdag. Wat dat betreft benadrukte het college nogmaals dat de matching als het ware moet worden gezien als het begin van de studie. De oriëntatie vindt al veel eerder plaats; matching is een laatste check waarbij wordt gekeken of de student bij de opleiding past, en andersom. Matching is dus het laatste stukje dat de puzzel compleet maakt.

In de bespreking van het model Onderwijs- en Examenregeling kwam het al dan niet herkansen van voldoendes kort ter sprake. Verder werd ingegaan op de twee toetsmomenten aan het einde van elke cursus. Genoeg om over te discussiëren dus.

Volgende week wordt tijdens de UR+ (vergadering met het CvB) definitief besloten of er wordt ingestemd met de model OER zoals die er nu ligt.