Kleinschalig intensief onderwijs op alle faculteiten!

Streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van onderwijs staat voor de PvdUS uiteraard voorop. Daar waar het gevaar schuilt te veel gericht te zijn op de studievoortgang van studenten, blijft de PvdUS zich er sterk voor maken dat de kwaliteit altijd op nummer één blijft staan. De universiteit mag dan veel van de studenten verwachten, andersom geldt dit natuurlijk ook. Zo eisen wij goede docenten die hun vakkennis op peil hebben, uit de voeten kunnen met Engels en ons weten te inspireren.

Daarnaast moeten de matching en begeleiding van de studie optimaal zijn. Een BSA blijkt overbodig indien de student, die een grote eigen verantwoordelijkheid draagt, zich voorafgaand goed heeft kunnen oriënteren. Hiervoor is een goede matching dus noodzakelijk, zowel voordat je je studie begint als tijdens het begin van je studie. En wie heeft er nu geen behoefte aan goede, persoonlijke begeleiding nu de prestatiedruk alsmaar verhoogd wordt?

Bovendien pleiten wij voor kleinschaliger, intensiever onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt. Kleinschaligere werkgroepen zorgen er namelijk voor dat studenten beter meegenomen worden in hun onderwijs, wat de studenten op die manier ook meer motiveert om betrokken te zijn bij hun eigen opleiding en werkgroepen daarnaast ook nog leuker maakt.

Ben je ook van mening dat o.a. de werkgroepen kleiner moeten worden? Klik hier dan om meer te lezen over Else Reedijk.