Onderzoek: leren zwemmen in de Engelstalige oceaan

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:HOME

Cast_Away_4031_Medium

De UU heeft internationalisering hoog op de agenda staan. In het werkplan internationalisering is te lezen dat er wordt gestreefd naar louter Engelstalige masters. Los van dit punt of het wenselijk, Engels wordt steeds meer de voertaal in de academische wereld. Is de UU op onderwijsgebied voorbereid op deze Engelstalige vloedgolf? Samen met iemand van Lijst VUUR ben ik twee maanden geleden in deze materie gedoken en zijn nog niet boven komen drijven.

We vangen regelmatig geluiden op van studenten die klagen over de Engelse spreekvaardigheid van docenten. Naast het Nederlandse accent hebben sommige docenten die in het Engels college geven moeite om nuances aan te brengen, diep op de stof in te gaan en grappige anekdotes te vertellen. Het gaat ten koste van de kennisoverdracht. De docent voelt zich soms niet comfortabel in zo’n situatie. Het probleem wordt van twee kanten gedragen. Onderzoek van stichting OER laat zien dat studenten de Engelse taalvaardigheid van docenten ondermaats vinden. Eveneens is er een zee aan literatuur voor handen over de gevaren van Engels in het Nederlands hoger onderwijs.

Het probleem moge duidelijk zijn. Wat zouden oplossingen zijn om docenten comfortabel te laten zwemmen in de Engelstalige oceaan? Weer op les om een diploma te halen? Is watertrappelen dan genoeg? Of moeten ze ook door het gat kunnen duiken? Met kleren aan? We hebben nog voldoende zuurstof om dit uit te zoeken.