#1. Pepijn Lapidaire

Lijsttrekker Pepijn is 20 jaar oud en tweedejaars student Geschiedenis, waarbij hij de track Internationale Bettrekkingen volgt. Hij is daarnaast tweedejaars lid van het Utrechtsch Studenten Corps.

Pepijn ziet het feit dat studenten steeds minder en steeds later op zichzelf gaan wonen als een slechte ontwikkeling. Studenten horen op zichzelf te wonen en gedurende hun studententijd zichzelf te ontwikkelen en hun zelfstandigheid te verkrijgen. Hoewel huisvesting geen directe verantwoordelijkheid is van de universiteitsraad is, zal de PvdUS zich zoveel mogelijk inzetten om het makkelijker te maken voor studenten om een kamer te vinden.


Naast problemen met huisvesting ligt er ook meer druk op studenten door hun studie, hun studieschuld en persoonlijke problemen. De PvdUS heeft zich de afgelopen jaren ingezet om te zorgen dat studentenpsychologen makkelijker en sneller te spreken zijn. Ook op het gebied van studentenwelzijn zal Pepijn zich gaan inzetten namens de PvdUS.

#2. Romy van Wijk

Romy is 20 jaar uit en zit in haar tweede jaar Rechtsgeleerdheid in het notariële traject. Verder is zij lid bij Veritas en bij de JSVU.

Romy wil zich in de raad gaan inzetten voor het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Nu we in verband met het corona-virus niet meer om de digitale manier van lesgeven heen kunnen, vindt zij dat met name op dit gebied mogelijkheden onderzocht moeten worden om ook dit onderwijs op niveau te houden. Maar ook wanneer het fysieke onderwijs weer haar intrede doet, is digitalisering bij de universiteit nog steeds een belangrijk punt. 

Daarnaast zal Romy zich bezighouden met duurzaamheid binnen de universiteit. Er zijn de laatste jaren al goede stappen ondernomen op dit gebied, en dat hoopt zij graag zo door te zetten. Om de 4 jaar stelt de universiteit een nieuw strategisch plan op, zo ook in 2020. Hier staat duurzaamheid nu hoog in het vaandel en wordt er op verschillende gebieden rekening gehouden met verduurzaming van de UU. Een goede vooruitgang!

#3. Sya Huijskens

Sya is 23 jaar en studeert communicatie- en informatiewetenschappen. Zij is lid van U.V.S.V./N.V.V.S.U., actief bij de studievereniging S.V. Contact en voert momenteel namens de onderzoekscommissie van de L.K.v.V. een onderzoek uit naar seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen studentenverenigingen.

Voordat zij aan haar studie in Utrecht begon, was zij al betrokken in de medezeggenschapsraad van haar middelbare school. Een goede vertegenwoordiging van studenten bij het bestuur van een onderwijsinstantie vindt zij dus heel belangrijk.

In haar raadsjaar wil Sya zich gaan ervoor gaan inzetten dat studenten en studentenorganisaties zo goed mogelijke steun krijgen in deze crisis. Studenten lopen nu extra het gevaar op studievertraging en verenigingen kunnen in zwaar weer terechtkomen met te weinig aanmeldingen en een onzekere financiële situatie. Het blijft ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van studenten dat ze de ruimte blijven krijgen om naast de studie iets te doen. Een flexibele universiteit die zo goed mogelijk meebeweegt voor studenten en organisaties is waar Sya zich hard voor wil maken.

#4. Thomas Plomp

Thomas is 21 jaar en studeert Liberal Arts and Sciences met een hoofdrichting in Internationale betrekkingen en een minor in Bestuur- en Organisatiewetenschap. Naast zijn studie is hij actief bij de U.S.R. “Triton”, staat hij voor de klas om het gesprek aan te gaan met middelbare scholieren over de sociaalemotionele kant van geld en geeft hij taalles aan vluchtelingen. 

In zijn raadsjaar wil Thomas zich ten eerste inzetten voor een actieve lobbyhouding omtrent studentensport. Zo wil hij in samenwerking met de UU het roeiwater van het Merwedekanaal beschermen tegen de gemeentelijke bouwplannen en de lange wachttijd om te kunnen sporten op de Uithof verkorten. Daarnaast vindt hij de internationalisering van de UU een positieve ontwikkeling maar wel wanneer dat niet ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Daarom wil hij zich inzetten voor verengelsing wanneer dat daadwerkelijk functioneel is. 

#5. Jordi van den Hoven-Sanchez

Jordi is 22 jaar oud en zit in het tweede jaar van zijn studie Geschiedenis, waarbij hij het verdiepingspakket van Internationale Betrekkingen volgt met daarnaast een minor in Middle Eastern Studies. Naast zijn studie werkt hij bij de universiteitsbibliotheek in de binnenstad als baliemedewerker en is hij lid bij de UHSK en Unitas S.R..

Jordi zal in zijn raadsjaar zich richten op het creëren van meer mogelijkheid tot zelfontplooiing bij studenten. Hij wilt er voor zorgen dat het aantrekkelijker wordt voor studenten om ook dingen buiten hun studie te doen dan alleen studeren.
Naast zelfontplooiing gaat hij zich inzetten voor versoepelde openingstijden van universiteitsgebouwen en de universiteitsbibliotheken om zo de drukte op deze plaatsen te spreiden en af te laten nemen. Veel studenten maken gebruik van de universiteitsbibliotheken en hun faciliteiten en daarom is het belangrijk om deze zo effectief mogelijk op te stellen. Het voortzetten van het toegangsbeleid van de UB tijdens tentamenperiodes is een voorbeeld hiervan.

#6. Caroline Hoogeveen

Hoi! Ik ben Caroline. Ik ben 23 jaar en zit in mijn derde jaar Diergeneeskunde. Verder ben ik lid bij UVSV, omdat dat een leuke manier is om studenten buiten mijn eigen studie te leren kennen. Daarom vind ik het belangrijk dat er voor studenten ruimte is om zich buiten hun studie te kunnen ontplooien op zowel persoonlijk als professioneel gebied.