Overeenstemming bereikt over hoofdlijnen begroting

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:HOME

Door een nieuwe wet vanuit Den Haag heeft de Universiteitsraad, naast adviesrecht op de gehele begroting, vanaf dit jaar instemmingsrecht gekregen op de hoofdlijnen van de begroting. In de vergadering van de Universiteitsraad met het College van Bestuur is afgesproken wat deze hoofdlijnen precies inhouden op centraal niveau en hoe dit bepaald wordt voor faculteitsraden. In een felle vergadering, waarin twee keer geschorst is toen dit werd besproken, zijn beide partijen het uiteindelijk eens geworden over de definitie van hoofdlijnen van de begroting bij de Universiteit Utrecht op centraal niveau. Bij de verschillende faculteiten komt hun definitie van hoofdlijnen van de begroting in het faculteitsreglement te staan, waarvoor hun instemming gevraagd wordt.

 

 

 

Money-to-Burn