PvdUS rozer dan ooit

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:HOME

Afgelopen donderdag,  15 januari, is de fusie tussen de fracties van VUUR en Helder bekendgemaakt. Beide fracties zullen de rest van het jaar samen doorgaan onder de naam Helder/VUUR. Vanaf collegejaar 2015-2016 zal dit VUUR worden. Hoewel deze beslissing als een verrassing kwam, is de PvdUS niet van mening dat dit een slechte keuze is. De fracties van VUUR en Helder hebben gemeenschappelijke grond gevonden en menen zo meer duidelijkheid naar de studentenpopulatie te kunnen geven. De PvdUS begrijpt en respecteert deze keuze.

Als PvdUS zien wij met deze beslissing dat er een duidelijker onderscheid ontstaan is tussen de twee overblijvende fracties. Dit is goed voor de zichtbaarheid van de universiteitsraad. Met de actieve student als achterban zullen wij ons vanzelfsprekend altijd blijven inzetten voor de Utrechtse onderwijsstandaard, een kwalitatief goede UU en alles wat daarbij komt kijken.

Met roze bloed in ons lichaam gaan we het resterende half jaar het onderste uit de kan halen!