Regeerakkoord VVD en PvdA

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:HOME

Het regeerakkoord tussen VVD en PvdA is op 29 oktober naar buiten gebracht. De plannen voor de studenten zien er niet al te rooskleurig uit. Hierbij een klein overzichtje waar studerend Nederland zich aankomende jaren mee moet vermaken:

  • De langstudeerboete is afgeschaft. De meeste onderwijsinstellingen hebben hierop al geanticipeerd door regelingen te treffen voor langstudeerders. Ook de Universiteit Utrecht heeft hierop reeds gereageerd.
  • Per 2014 wordt de basisbeurs afgeschaft en wordt omgezet naar een sociaal leenstelsel. Er is geen sprake meer van een gift van de overheid.
  • De OV-jaarkaart wordt ingewisseld door een kortingskaart vanaf 2015. Hoe deze precies wordt uitgewerkt is nog onduidelijk. Echter, van gratis reizen zal geen sprake meer zijn.

Het LSVb heeft een onderzoek gestart naar de gevolgen van het invoeren van het sociaal leenstelsel. Studenten blijken door het sociaal leenstelsel gemiddeld een lening van € 25.000,- te zullen hebben. Fractievoorzitter Tabitha Timisela “betreurt de invoering van het sociaal leenstelsel”, maar is vooral ontmoedigd vanwege het feit dat het geld wat vrij komt door het sociaal leenstelsel niet wordt gebruikt voor het Hoger Onderwijs.