Studentensport is een essentieel onderdeel van het studentenleven. Meer dan een vijfde van de Utrechtse studenten is aangesloten bij een studentensportvereniging en veel studenten sporten individueel bij Olympos. De PvdUS zet zich al jaren in voor een betere facilitering vanuit de universiteit voor deze grote groep sportende studenten.

Subsidie voor de SHOT-verenigingen
Zo hebben afgelopen jaar hebben na lange onderhandelingen de SHOT-verenigingen (SPIN, Histos, Orca en Triton) een overeenkomst ondertekend met Mesa Cosa over de verdeling van sportgelden. Hierdoor hebben de verenigingen na lange tijd weer uitzicht op een subsidiestroom. De verenigingen zijn bij de introductie van de Olympos in 2014 niet aangesloten, omdat het stelsel hen niet tegemoetkwam. De PvdUS is elk jaar nauw betrokken geweest bij deze onderhandelingen.

Capaciteitsproblemen
De PvdUS pleit in het algemeen voor meer geld vanuit zowel de UU als de HU naar studentensport. Enkele jaren geleden verkeerde het sportcentrum Olympos in financieel zwaar weer. Het einde van Olympos zou ook het einde voor veel sportverenigingen betekenen die gebruik maken van de faciliteiten van Olympos. In samenwerking met al deze sportverenigingen heeft de PvdUS gepleit voor meer geld naar Mesa Cosa, de overkoepelende stichting die verantwoordelijk is voor de studentensport in Utrecht. Olympos kon daardoor weer financieel gezond worden. Maar daarmee was lang niet alles opgelost! Olympos kampt nog steeds met veel capaciteitsproblemen om de activiteiten van alle sportverenigingen te huisvesten. De verenigingen komen daardoor in de knel omdat ze niet gefaciliteerd kunnen worden. Zo zijn ze genoodzaakt lange wachtlijsten aan te houden en bij elke aanmeldingsperiode een groot deel van de aangemelde studenten te moeten weigeren. De PvdUS zal dan ook blijven strijden voor meer geld de aankomende jaren!


In oktober 2019 bereikten de SHOT een akkoord met Mesa Cosa – PvdUS’ers Lars, Emma en Franka hebben zich hier hard voor ingezet!