Eduroam op studentenverenigingen?

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:HOME

Onlangs kregen wij de vraag van een gezelligheidsvereniging of het wellicht mogelijk is om eduroam toegankelijk te maken voor verenigingen, waardoor er bijvoorbeeld ook op de vereniging gestudeerd kan worden. Dit hebben we natuurlijk meteen doorgespeeld naar de Rector Magnificus, Bert van der Zwaan. Hij was ontzettend enthousiast over het idee en ging er meteen achteraan om te kijken of het mogelijk was. Het teleurstellende antwoord was: het is helaas niet mogelijk omdat Eduroam een education roaming is dat bedoeld is voor universiteiten en onderzoeksinstituten. Het is een internationaal netwerk en juridisch gezien heeft de universiteit niet de bevoegdheid om het ter beschikking te stellen aan andere instellingen zoals verenigingen. Wellicht is er een andere oplossing…..
Het College van Bestuur deelde ons mee dat de gemeente bezig is met het maken van een wifi-spot voor de hele stad Utrecht. Dit moet gereed zijn tijdens de start van de Tour de France in de zomer van 2015. Nu maar hopen dat deze wifi-spot beter werkt dan die in de trein.