De Universiteitsbibliotheek is de aangewezen plek om in alle rust te kunnen studeren. De PvdUS beschouwt dit dan ook als één van de belangrijkste plekken van de universiteit. Elk jaar zetten wij ons in om de UB een aangenamere plek te maken om te studeren en om onderzoek te doen.

StudySpot – makkelijker plek vinden in de UB
Een initiatief waar de PvdUS nauw is bij betrokken, is de verbetering van de app StudySpot. Studenten zouden moeten kunnen zien waar precies plek is, en voor ze op de fiets stappen al moeten weten of ze überhaupt plek kunnen vinden. Tevens wil de PvdUS dat deze app wordt verbreed naar meerdere universiteitsgebouwen waar studenten kunnen studeren.

Toegangsbeleid UB: een PvdUS project
Door het werk van de PvdUS is in 2018 een pilot opgestart om in tentamenperiodes zowel de UB als de UBU alleen toegankelijk te maken voor studenten van de UU. Omdat dit goed is bevallen, is door het College van Bestuur besloten de pilot te verheffen tot officieel beleid. De PvdUS is erg blij dat dit beleid is doorgezet en UU-studenten eerder de mogelijkheid krijgen om te kunnen studeren in een faciliteit die zij met hun collegegeld onderhouden.

Bron: DUB