Universiteitsraad stemt in met geamendeerde nota ‘Profileringsfonds’

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:HOME

Voor de Universiteitsraadsvergadering met het College van Bestuur (CvB) van afgelopen maandag 7 mei stond er een stuk op de agenda dat al half april stof deed opwaaien. Het stuk betrof het Profileringsfonds van de Universiteit Utrecht. Het fonds zelf had op nationaal vlak de afgelopen tijd ook al de nodige aandacht gehad in de vorm van de motie inzake collegegeldvrijbesturen van Tweede Kamer-leden Lucas & Van der Ham.

In het stuk werd de druk op studie-, sport- en studentenverenigingen wederom, en in de ogen van de studentgeleding van de raad onnodig, opgevoerd. Voor de raadsvergadering met het CvB heeft de raad daarom aangegeven niet onverwijld met de nota in te kunnen stemmen. Hierop heeft de raad met het CvB in een informeel overleg afgesproken een amendement op de nota te schrijven. Dit heeft ertoe geleid dat de raad afgelopen maandag heeft ingestemd met een geamendeerde versie van de nota ‘Profileringsfonds’ waarbij het CvB drie van de vier wijzigingen van de raad op de nota heeft overgenomen. Voor een verdere inhoudelijke uitleg van de precieze inhoud van de nota en het amendement zie hier het stuk geschreven door Anne Sophie voor de UU Medezeggenschap-Inform@il.