Verbeteringen UB

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:HOME

Naar aanleiding van de grote drukte in de universiteitsbibliotheken tijdens tentamenperiodes hebben wij een brief geschreven aan het College van Bestuur om het probleem (eindelijk) te erkennen en oplossingen te zoeken. Het CvB ziet het probleem en heeft enkele oplossingen doorgevoerd:

•In nauw overleg met faculteiten zullen we alternatieven bieden in de binnenstad en Uithof, naast de UB-locaties, om de capaciteit te vergroten tijdens de tentamenperiodes. Onderwijsruimtes beschikbaar maken als studieplekken, bijv. in van Unnik en Educatorium, met name van maandag tot en met donderdag tussen 9 en 5 uur;

•UB langer open tijdens de tentamenperiodes in de weekenden: ook op zaterdagavond en ’s ochtends vanaf 8 uur in plaats van 10 uur;

•Communicatie met studenten over beschikbare studieplekken verbeteren;

•Gesprek met partners buiten de UU over extra ruimte met studieplekken open stellen tijdens piekperiodes.

Dit zijn al enkele verbeteringen, maar wat ons betreft kan het nog stukken beter.