Bescherming Nederlandse taal
De PvdUS vindt het allereerst belangrijk dat de Nederlandse taal op de universiteit wordt beschermd. Daarom zullen wij altijd waken voor onnodige verengelsing in het onderwijs. Dit is sinds jaar en dag ook speerpunt op ons partijprogramma.


Internationalisering medezeggenschap
Dat neemt niet weg dat de PvdUS het belangrijk vindt dat alle studenten kunnen meedraaien op de universiteit. Oók internationale studenten. Op dit moment kunnen internationale studenten in principe niet plaatsnemen in universitaire raden, omdat alle documentatie en communicatie in het Nederlands plaatsvindt. Dit is dus niet erg democratisch.

Daarom heeft de PvdUS in 2019 een nota ingediend bij het College van Bestuur waarin wordt gepleit voor tweetalige documentatie en communicatie. Op dit moment wordt er vanuit het College gekeken wat hiermee gedaan gaat worden, omdat er tegelijkertijd ook intern op de universiteit verschillende voorstellen liggen omtrent het algemene taalbeleid van de universiteit. In ieder geval is het voor de PvdUS belangrijk dat er snel een oplossing komt voor het buitensluiten van internationale studenten in de medezeggenschap.

Bron: DUB. Lees hier ook over onze plannen omtrent internationalisering medezeggenschap anno 2019.