Effectief studeren? Op naar de UB!

Studeren in de UB is steeds meer in trek. Iedereen wil en moet er goed kunnen studeren. De ellenlange rijen voor de ingang op de Drift zijn ons niet ontgaan. Jullie vast ook niet. Sterker nog, het komt steeds vaker voor dat je zelfs na een vroeg college al geen plekje meer kunt bemachtigen. Vooral tijdens de tentamenperiodes heeft menig student al in de vroege uurtjes moeite met het vinden van een geschikte studieplek. Hoewel met de verbouwing van de UBB al een groot aantal nieuwe plekken is gecreëerd, blijkt dit aantal nog steeds niet toereikend. Daar moet dus iets aan gedaan worden!

Vraag en aanbod
De student van tegenwoordig is steeds actiever. We besteden naast onze studie veel tijd aan commissies, bestuursjaren, sport- en studieverenigingen en een tijdje studeren in het buitenland. Daarnaast worden we steeds zelfstandiger. Wij vinden dan ook dat elke student de mogelijkheid zou moeten hebben om te studeren in daarvoor geschikte ruimtes op de momenten die hem zelf het beste uitkomen. Die keuzevrijheid mag niet worden belemmerd.

De PvdUS heeft er al voor gezorgd dat de openingstijden van de UB verruimd zijn en dat er meer studieplekken beschikbaar zijn gesteld tijdens tentamenperiodes, maar er zijn nog steeds ruimtes die niet optimaal benut worden en die ons meer studieplekken kunnen bieden. Een voorbeeld hiervan is de kelder van Janskerkhof 15A, die kan aantrekkelijker worden gemaakt om te studeren.

Daarnaast zou er meer duidelijkheid mogen komen over vrije studieplekken in de UB. Veel studieplekken zijn niet makkelijk te vinden. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door  aanwijsborden en overzichtelijke plattegronden op te hangen waarop studieplekken aangegeven staan en door verbetering van Studyspot. Ook blijken veel studenten niet op de hoogte te zijn van alternatieve studieplekken in ruimtes buiten de UB. Hierover moet duidelijkheid komen.

Ten slotte vinden wij dat tijdens tentamenperiodes de openbaarheid van de UB op de tweede plaats hoort te staan. Er dient dan voorrang verleend te worden aan UU-studenten ten opzichte van andere bezoekers, aangezien het zeker dan belangrijk is om een rustige studieplek te hebben. De PvdUS is hierover al druk in discussie.

Tweede thuis
De komst van de kantine en café Lodewijk in de UBB heeft er al voor gezorgd dat we tussen het studeren door even rustig kunnen lunchen, zonder daarvoor de stad in te moeten. Hieraan zijn echter wel bepaalde tijden verbonden. Om de UB nog meer als een tweede thuis te maken willen we graag een tentamenhap introduceren. We willen een voedzame en goedkope maaltijd voor de zwoegende student, die snel bereid kan worden zodat je snel weer aan de studie kunt. Ook willen wij dat er buiten lunchtijd de mogelijkheid geboden wordt om te snacken tijdens een korte pauze. Dit kan door het plaatsen van snoep- en soepautomaten en het verruimen van de openingstijden van restaurant Lodewijk. Met name de snoepautomaten worden erg gemist in de UB.

Dimphy van Erp