Na de bachelor komt voor de meesten onder ons de masterfase om de hoek kijken. Deze fase is minstens zo belangrijk als de voorgaande jaren en daarom moeten we ons in die fase optimaal kunnen ontwikkelen.

De bachelors zijn al aangepakt door de universiteit en nu zijn de masters aan de beurt; de masterfase gaat op de schop! Bij deze veranderingen moeten de belangen van de student en het behoud van de kwaliteit van het onderwijs leidend zijn. Hier gaan wij natuurlijk bovenop zitten!

De Universiteit Utrecht is al een aantal jaren koploper op de lijst van beste onderzoeksuniversiteiten van Nederland volgens de ARWU-ranking. Opvallend is echter dat, hoewel onze universiteit veel te bieden heeft, veel Utrechtse studenten een master in een andere stad gaan doen. Het tweede instroommoment bij masters met minder dan twintig studenten moet daarom ook blijven, want met het afschaffen hiervan gaan weer aanstaande masterstudenten verloren. Daarnaast moet het aanbod van masters overzichtelijker en compacter worden, zodat het voor alle studenten duidelijk is welke masters er worden aangeboden en wat zij precies inhouden. Zo kan een student snel zien waar de master zich op focust, welke vaardigheden met name getraind worden en tot welk niveau de master hen kan brengen.

Verder is het in deze tijd waar de banen niet voor het oprapen liggen noodzakelijk dat we tijdens de master zoveel mogelijk worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Trainen van praktische vaardigheden naast academische vaardigheden dus! De komst van careercenters moedigen wij hierbij aan. In deze careercenters kunnen studenten zich oriënteren op hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt middels stages, summer schools en traineeships. Dit levert een goede bijdrage aan de verdere loopbaan van de Utrechtste student. Hierbij moet in de gaten gehouden worden dat de career centers aansluiten op alle masters en de huidige arbeidsmarkt.

De universiteit hoopt veel nieuw talent aan te gaan trekken in de komende jaren, zowel uit binnen- als buitenland. Om ervoor te zorgen dat het talent de juiste master kiest, wil de universiteit een selectieprocedure starten. Er moet voor gezorgd worden dat deze selectie in het voordeel van de aanstaande masterstudent werkt door de keuze te vergemakkelijken en zeker niet in zijn nadeel door de student te belemmeren in de doorstroom van bachelor naar master. Het mag namelijk niet onmogelijk worden om een master te doen na je bachelor!

De universiteit vindt het belangrijk dat er voldoende engelstalige masters zijn, om zo meer internationale studenten aan te trekken. Wij delen de mening van de universiteit dat de arbeidsmarkt steeds internationaler wordt en zien dan ook het belang in van engelstalige masters. Echter, het niveau van de master mag absoluut lager worden van het doceren in het Engels. Dit betekent dat docenten getest en geselecteerd moeten worden op hun Engelse spreekvaardigheid.

Marthe Nijkamp