Iedere vijf jaar wordt door het CvB (College van Bestuur) een strategisch plan opgezet waarin de richting van het centraal beleid van de universiteit wordt vastgelegd. Dit stuk vormt dan ook door die vijf jaar heen de leidraad voor (bijna) alle besluiten en veranderingen die het CvB zal willen doorvoeren. Zie hier het gewicht van het stuk.

De Uraad heeft instemming gehad op dit stuk en die ook verleend, maar natuurlijk niet zomaar! Hieraan vooraf ging een klein jaar aan wisselwerking en overleg om tot het uiteindelijke stuk te komen.

Focus in het plan ligt op kwaliteit, excellentie, een extern gerichte oriëntatie en het vormen van ‘academic communities’. De Uraad heeft binnen deze kaders de aandacht van het college weten te richten op een aantal zaken. Zo wordt kleinschaligheid in het onderwijs bevorderd, heeft de raad alternatieve of additionele indicatoren voor bepaalde doelstellingen laten opnemen, en is het ambitieniveau ten aanzien van duurzaamheid verhoogd. In reactie op de focus op excellentie heeft de raad ook aandacht weten te vestigen op verbeteringen in het reguliere onderwijs en de rol van medezeggenschap bij onderwijsvernieuwingen. Met name de personeelsgeleding was kritisch ten aanzien van de benadering van de universiteit als kennisonderneming en de bedrijfsmatige aanpak van met name het onderzoek die het plan schetst. De raad heeft ondernemerschap dan ook in een andere context weten te plaatsen. Wellicht van groter belang dan tekstuele aanpassingen is het feit dat de raad het perspectief en inzicht van het college heeft weten te verscherpen en verhelderen ten aanzien van bovengenoemde punten.

Al met al een ambitieus plan waar ook de PvdUS zich in heeft kunnen vinden!

PDF document Strategisch Plan 2009-20013:
http://www.uu.nl/faculty/socialsciences/NL/Documents/FSW_Strategisch_Plan_2013-2016.pdf