Sinds 2007

De Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) is in 2007 opgericht om de stem van de actieve student te vertegenwoordigen. Lijst VUUR was de enige partij die op dat moment in de Universiteitsraad zetelde. Met de oprichting van de PvdUS werd getracht een gevarieerder landschap te creëren binnen de Raad. 

0
Jaar

De actieve student

De PvdUS vertegenwoordigt studenten vanuit het oogpunt van de ‘’actieve’’ student. Dit is de student die het belangrijk vindt om zich naast de studie te ontplooien. Die ontplooiing kan zich zowel op academisch als op sociaal vlak manifesteren. De tijd dat je studeert is niet alleen de tijd dat je een studie leert op basis waarvan je later je beroep gaat uitoefenen, maar het is ook de periode waarin je jezelf op allerlei andere vlakken ontwikkelt, en uiteindelijk de volwassenheid bereikt. 

Flexibel studeren

Bij het actieve studentenleven is van essentieel belang dat jij jouw studie kan inrichten naar jouw eigen wens. De PvdUS pleit voor flexibilisering van het onderwijs. Dit uit zich onder andere in onze wens de UB-openingstijden te verruimen en het flexstuderen universiteitsbreed aan te bieden. Dit tweede houdt in dat je betaalt voor je onderwijs per studiepunt, zodat jij onbezorgd een bestuursjaar of andere extracurriculaire activiteit naast je studie kunt doen.

Onderwijs

Het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt. De stap tussen de middelbare school en de universiteit is groot, zo komen er bijvoorbeeld nieuwe en grotere verantwoordelijkheden bij kijken. Je eigen weg zoeken is lastig, maar tegelijkertijd een belangrijk aspect in de ontwikkeling van een student. De universiteit moet daarbij niet een te schoolse houding aannemen, en de studenten zo veel mogelijk vrij laten om de flexibiliteit van de student te respecteren. Daarnaast staat het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs bij de PvdUS hoog in het vaandel. De PvdUS zet zich in voor onderwijs op niveau, ten behoeve van de student.

Studentensport

Een onmisbaar onderdeel van het studentenleven is de studentensport. Zo was afgelopen jaar meer dan een vijfde van de Utrechtse studenten lid bij een studentensportvereniging. De PvdUS is trots wat ze het afgelopen jaar in samenwerking met de universiteit voor sportende studenten heeft betekend, maar is zich tegelijkertijd ook bewust van wat er nog verbeterd kan worden. Zo zijn we bijvoorbeeld blij met wat wij als partij hebben kunnen betekenen voor de SHOT-verenigingen (SPIN, Histos, Orca en Triton) in het zokeen naar een overeenkomst met Mesa Cosa, waardoor deze studentensportverenigingen weer aanspraak kunnen maken op subsidies, maar tegelijkertijd willen we ons ook hard maken voor zaken als de bescherming van het roeiwater en het probleem van overvolle sportvelden op Olympos.

Studentenwelzijn

Steeds meer studenten ervaren de negatieve effecten van de prestatiedruk die er op hun ligt. Om kans te maken op een steeds verder concurrerende arbeidsmarkt zijn studenten constant bezig met zoeken naar mogelijkheden om hun CV op te poetsen. Combineer dat met de huidige financiële druk van studeren, het studeren zelf en vaak een baan, en het wordt snel duidelijk waarom studentenwelzijn een groot probleem is. De PvdUS ziet dit niet als een probleem van individuele gevallen maar als een gevolg van het systeem als geheel. Er moet daarom ook van bovenaf en systeem-breed gekeken worden hoe we psychologische problemen kunnen voorkomen in plaats van verhelpen. Wij zetten ons in voor een cultuurverandering op de universiteit.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk onderwerp. Iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen aan een duurzaam en gezond milieu, waar volgende generaties in kunnen opgroeien. Hieronder valt ook zeker de UU, die zelf gelukkig al veel onderzoek doet naar duurzaamheid. Daarnaast wil de PvdUS ook haar steentje bijdragen en denkt zij graag mee over initiatieven om papierverspilling tegen te gaan en universiteitsgebouwen te verduurzamen.

Internationalisering

Internationalisering is een groeiend fenomeen binnen de Universiteit Utrecht. Zo krijgen internationals de kans om een semester vakken te volgen in Utrecht en zorgt het wereldwijde netwerk van de UU ervoor dat Utrechtse studenten naar meer dan 500 locaties ter wereld kunnen. De PvdUS moedigt deze vorm van internationalisering aan omdat het bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling naast de reguliere opleiding, en zet zich daarom in om een uitwisseling zo toegankelijk mogelijk te maken.

Het is echter niet altijd bevorderlijk voor het onderwijs om docenten en studenten te verplichten tijdens het werkcollege Engels te spreken. PvdUS juicht internationalisering toe, maar alleen wanneer dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van de kwaliteit van het onderwijs.

Klik hier voor de volledige Nederlandse versie van ons verkiezingsplan 2020/2021

Click here for the full English version of our election program 2020/2021