Themacontacten

Elk Studentlid in de Uraad krijgt een aantal themacontacten. De Uraad heeft contact met zowel landelijke studentenorganisaties als vrijwel elke studentenorganisatie in Utrecht. Tot de themacontacten behoren onder andere alle Faculteitsraden, de FUG (Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen), LOF (Landelijk Overleg Fracties), de Sportraad, ISO (Interstedelijk Studenten Overleg).

PvdUS Contacten

De PvdUS vertegenwoordigt met name de belangen van de actieve student. Om op de hoogte te blijven van wat er speelt voor deze studenten en hen te informeren over wat er binnen de UU speelt, houdt de PvdUS actief contact met haar achterban. Dit  komt onder andere tot uitdrukking door het contact dat de partij heeft met de besturen van de verschillende studentenverenigingen en studentenorganisaties in Utrecht. Daarnaast hebben we contact met partijen in andere studentensteden in Nederland, die het belang van de actieve student eveneens hoog op de agenda hebben staan.