De Universiteitsraad heeft initiatiefrecht. Dit betekent dat je als Uraadslid de mogelijkheid krijgt om zelf iets nieuws te verzinnen voor de UU, iets te verbeteren of iets aan te passen.

Aan het begin van het jaar vinden de inwerkdagen plaats. De Uraad denkt hier alvast na over alles wat het het komende jaar hoopt te bereiken. Initiatieven en speerpunten worden langzaamaan ontwikkeld. Aan de hand hiervan worden werkgroepen opgesteld waarmee je aan de slag gaat met verschillende onderwerpen.

Gedurende het hele jaar blijft de mogelijkheid bestaan om nieuwe initiatieven te nemen. Een initiatief leidt meestal tot een nota; een advies/voorstel aan het CvB. Het CvB zal deze nota vervolgens in behandeling nemen en bespreken in de vergadercyclus.

Het initiatiefrecht krijgt extra uiting in de brainstorm met het CvB, die twee maal per jaar plaatsvindt. De Uraad mag dan zelf kiezen welke onderwerpen besproken worden.

Als Uraadslid houdt je je dus zowel bezig met het kritisch beoordelen en controleren van de beleidsplannen van het CvB, als met je eigen initiatieven om de UU te verbeteren.