Franka Baardman

Franka was de fractievoorzitter van de PvdUS en hield toezicht op de continuïteit van de visie van de PvdUS in de universiteitsraad. Zij zat in de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken en daarbij sloot mooi aan dat ze ook portefeuillehouder was van de portefeuille Onderwijs. Vanuit deze verantwoordelijkheid zette ze zich onder meer in voor Flexibel studeren en eerlijke Cum-laude en herkansingsregelingen. Buiten haar portefeuille hield ze zich graag bezig met het studentenwelzijn, meer studieplekken en de ondersteuning van studentensport.Nicky Cornelissen


Nicky nam plaats als student-lid in de Universiteitsraad. Zij bekleedde de functie van vicevoorzitter van de studentengeleding en was lid van de Commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (OOS). Daarnaast nam ze plaats in de PR-commissie van de Universiteitsraad. Nicky wilde graag bijdrage aan een diverse Universiteit Utrecht en is mede daarom portefeuillehouder Diversiteit. Ook zette ze zich in voor de zelfontplooiing van studenten en een transparantere leeromgeving.
Derek de Jonge van Zwijnsbergen

Derek was student-lid van de Universiteitsraad. Hij was penningmeester van de studentengeleding en was lid van de commissie Financiën, Huisvesting, ICT (FHI) (tegenwoordig is dit FPI). Verder was hij betrokken met diverse projecten waaronder hij portefeuille houder was van internationalisering, hiermee zette hij zich in voor het vorderen van de internationale identiteit van Utrecht.
Guus van Marwijk

Guus was vicevoorzitter van de commissie Financiën, Huisvesting en ICT (FHI) (tegenwoordig is dit FPI). Vanuit de raad hield hij zich  bezig met alle vraagstukken die gerelateerd waren aan vastgoed. Hieronder vallen onder andere de vernieuwingen van gebouwen in de binnenstad en op de Uithof en studentenhuisvesting van zowel Nederlandse als internationale studenten in Utrecht. Daarnaast zette hij zich in voor mogelijkheden tot zelfontplooiing, zowel binnen als buiten de opleiding en voor meer ruimte voor arbeidsmarktoriëntatie tijdens studie.


Juliette Smits

Juliette was de secretaris van de Partij voor de Utrechtse Student. Als lid van de commissie Strategie, Personeel en Organisatie en PR-commissaris van de Universiteitsraad had ze haar handen vol. Daarnaast was Juliette in haar jaar ook de portefeuillehouder van Digitalisering. Juliette vond het leuk in contact te staan met besturen van allerlei verenigingen en op te komen voor hun belangen.