Sinds 2007
De Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) is in 2007 opgericht om de stem van de actieve student te vertegenwoordigen. Lijst VUUR was de enige partij die op dat moment in de Universiteitsraad zetelde. Met de oprichting van de PvdUS werd getracht een gevarieerder landschap te creëren binnen de Raad. 

De actieve student
De PvdUS vertegenwoordigt studenten vanuit het oogpunt van de ‘’actieve’’ student. Dit is de student die het belangrijk vindt om zich naast de studie te ontplooien. Die ontplooiing kan zich zowel op academisch als op sociaal vlak manifesteren. De tijd dat je studeert is niet alleen de tijd dat je een studie leert op basis waarvan je later je beroep gaat uitoefenen, maar het is ook de periode waarin je jezelf op allerlei andere vlakken ontwikkelt, en uiteindelijk de volwassenheid bereikt. 

In de loop der jaren is de partij uitgegroeid tot een brede partij die de belangen behartigt van een rijk palet aan studenten, actief in alle secties van het studentenleven. Elk jaar is deze verscheidenheid terug te zien in de achtergronden van de lijstduwers, die actief zijn in elk gebied van het studentenleven in de breedste zin van het woord.