Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons op de volgende manieren benaderen:

E-mail
Het meest effectief is om ons persoonlijk te benaderen:

Lars Bakkerl.r.bakker@uu.nl
Fractievoorzitter – contact bij vragen over de PvdUS

Maartje Lith – m.c.lith@uu.nl
Contact bij vragen over de studentengeleding van de Universiteitsraad en vragen over internationalisering

Friso Bouman – f.a.bouman@uu.nl
Contact bij vragen over studentenorganisaties, studentontplooiing of studentenwelzijn

Sarah van Driel – s.m.e.vandriel@uu.nl
Contact bij vragen over duurzaamheid of digitalisering

E-mail algemeen
info@pvdus.nl

Telefoon
(030) 253 9086
(werkdagen van 09:00 tot 17:00, er is niet altijd iemand van de PvdUS aanwezig)

Ook kan je contact opnemen met onze fractievoorzitter bij spoedgevallen:

+31 6 23 23 16 84

Post
Universiteitsraad Universiteit Utrecht
T.a.v. de Partij voor de Utrechtse Student
Postbus 80125
3508 TC Utrecht